Jak podaje w komunikacie przesłanym PAP Żaryn, mjr Krzysztof Wacławek posiada duże doświadczenie zawodowe w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz interesów ekonomicznych państwa.

"W ABW pełnił funkcję m.in. Dyrektora Departamentu Zagrożeń Strategicznych ABW, w którego powstaniu uczestniczył. W swojej służbie koncentrował się na rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępstw godzących w gospodarkę narodową. Przed służbą w ABW mjr Wacławek był funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Współtworzył pion kontroli w CBA" - zaznaczono w komunikacie.

Jak wskazano, w przeszłości Krzysztof Wacławek pracował m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie "realizował kontrole dotyczące gospodarowania nieruchomościami i dużych inwestycji infrastrukturalnych". Od 2012 r. piastował stanowisko wicedyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy, a następnie w Olsztynie. W tym czasie odpowiadał za nadzór nad kontrolami oraz tworzeniem planów pracy tej instytucji.

Reklama

"Mjr Krzysztof Wacławek ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (ochrona środowiska) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (zarządzanie). Prywatnie mąż i ojciec. Interesuje się górskimi wędrówkami oraz życiem orłów" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu zastępców szefa ABW powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek szefa ABW, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji do spraw służb specjalnych.

Szef ABW Piotr Pogonowski ma obecnie trzech zastępców. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek