Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 8 IV o wypłacie 30 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują o przeznaczeniu całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz części zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 8 kwietnia.

"Uzyskany w 2018 roku zysk netto wynoszący 312 699 344,85 zł dzieli się w sposób określony poniżej:

- Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2018 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł,

- Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2018 roku w kwocie 9 462 487,01 zł przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości" - czytamy w projekcie uchwały.

Wcześniej tj. 6 marca zarząd Grupy Żywiec poinformował, że będzie rekomendował przeznaczenie całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł na akcję.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)