APS Energia miała wstępnie 6,8 mln zł zysku netto w 2018 r.


Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - APS Energia miała wstępnie 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 123,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku, podała spółka.
"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za 2018 r. kształtują się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 123,9 mln zł (za 2017 r.: 95,8 mln zł),
- zysk z działalności operacyjnej: 11,9 mln zł (za 2017 r. strata: -0,7 mln zł),
- EBITDA: 14,8 mln zł (za 2017 r.: 2,2 mln zł),
- zysk netto: 6,8 mln zł (za 2017 r. strata: -2,9 mln zł)" - czytamy w raporcie
APS Energia podała, że rekordowy poziom przychodów 2018 r. spowodowany był wzrostem sprzedaży na rynku rosyjskim i na rynku trakcji w Polsce.
"Jednocześnie na polepszenie wyników grupy kapitałowej emitenta istotnie wpłynęło utrzymanie procesu zwiększania marż tak na rynku polskim, jak i rosyjskim" - czytamy także.
Ostateczne wyniki finansowe za 2018 r., zbadane przez biegłego rewidenta, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 29 marca 2019 r., podsumowano.
APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,77 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)