Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony


Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający.
"W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects [...] oraz Roseville Investments [...] wzywający niniejszym informują, iż do dnia 13 marca 2019 r. do godziny 18:00 złożono zapisy na sprzedaż 10 878 668 akcji, co stanowi około 8,68% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym ABC Data oraz około 8,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data. Tym samym, warunek określony w pkt 6 oraz pkt 30 wezwania dotyczący złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, gdyż liczba zapisów w ramach wezwania obejmuje co najmniej 3 943 426 akcji" - czytamy w komunikacie.
21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. Zapisy na akcje miały być przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 r.
6 marca MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - podniosły cenę w wezwaniu do 1,44 zł za akcję.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)