Rawlplug miał 34,4 mln zł zysku netto, 61,25 mln zł zysku EBIT w 2018 r.


Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 34,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 28,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W 2018 roku grupa zanotowała 9,4-proc. wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2017 roku, a także nadwyżkę w stosunku do planów sprzedażowych. Głównymi czynnikami osiągnięcia dobrych rezultatów sprzedaży były utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza, stałe podnoszenie atrakcyjności szeroko rozumianej oferty handlowej (produkty, usługi, Akademia Rawlplug), dobra dostępność produktowa oraz sprzedaż poprzez nowe kanały dystrybucyjne i stałe powiększanie bazy klientów i rynków, na których Grupa Rawlplug jest obecna" - czytamy w raporcie.

"W minionym roku rozwinęliśmy ofertę produktową, w której znajdują się dziesiątki dowodów na to, że dla Grupy Rawlplug potrzeba jest motywacją, funkcjonalność jest siłą, a skuteczność - priorytetem. Wprowadziliśmy 10 zupełnie nowych, ale już uznanych przez rynek produktów. Każdy z nich występuje w kilku, a nawet kilkudziesięciu wariantach, w zależności od rodzaju podłoża, aplikacji czy warunków montażu" -napisał prezes spółki Radosław Koelner w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 61,25 mln zł wobec 57,32 mln zł zysku rok wcześniej.
"Tak intensywny rozwój 3 filarów oferty Grupy Rawlplug był możliwy dzięki zintegrowanemu działaniu wielu obszarów naszej grupy oraz niezmiennemu popytowi na nasze produkty szczególnie na rynku europejskim i azjatyckim" - dodał prezes.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775,5 mln zł w 2018 r. wobec 708,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 18,17 mln zł wobec 36,89 mln zł zysku rok wcześniej.
Na rok 2019 przygotowano dedykowane oferty w kanale B2C w takich krajach jak Polska, Niemcy, Francja oraz Singapur, rozbudowany został także zespół zajmujący się tym kanałem sprzedaży. Uruchomienie serwisu B2B zostało zaplanowane na drugą połowę 2019 roku, podano również.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.
(ISBnews)