Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland RE odnotował 64,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 31,32 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 69,19 mln euro wobec 42,59 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 102,71 mln euro w 2018 r. wobec 45,81 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 64,72 mln euro wobec 36,82 mln euro zysku rok wcześniej.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)