"W ciągu najbliższych dwóch miesięcy Rada Ministrów zajmie się Programem Wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest on przewidziany w ustawie o CPK. Program ten określi inwestycje i wydatki, które są planowane na kolejne najbliższe kilkanaście lat w związku z budową CPK" - powiedział Wild.

W ustawie o CPK uchwalonej w maju 2018 r. zapisano, że Program Wieloletni obejmuje m.in. inwestycję, inwestycje towarzyszące oraz inne zadania, w tym finansowane z budżetu państwa. Określa też charakterystykę inwestycji, rozmieszczenie i terminy realizacji.

"Program Wieloletni to program rządowy, który przyjmuje Rada Ministrów. Liczę na to, że stanie się to w pierwszej połowie roku" - dodał.

Jak tłumaczył, w Programie uwzględniona będzie sieć kolejowa, czyli nowe i modernizowane linie prowadzące do CPK i Warszawy.

Reklama

Ponadto, ma on włączyć inwestycje dotyczące CPK w coroczny budżet państwa, określając wydatki, które są automatycznie wprowadzane do kolejnych budżetów.

"Tym samym Program Wieloletni zapewnia finansowanie CPK, w rozbiciu na lata. Program będzie też przewidywał udział finansowania określanego jako pozabudżetowe. Założeniem Programu Wieloletniego jest pozyskanie finansowania tego typu dla lotniskowej części inwestycji, która będzie przynosić dochód, co potwierdził wykonany dla CPK Test Prywatnego Inwestora" - powiedział pełnomocnik.

Wild wyjaśnił, że pakiet większościowy, czyli co najmniej 51 proc. udziałów części lotniskowej musi pozostać w rękach Skarbu Państwa. "Dopuszczalny udział prywatnego inwestora w spółce, która będzie zarządzać lotniskiem, nie powinien przekroczyć 49 proc." - dodał.

Infrastruktura kolejowa - jak mówił - może być sfinansowana z budżetu państwa i ze środków unijnych, które mogą sięgnąć 85 proc. wartości inwestycji. To także ma zostać zapisane w Programie Wieloletnim.

Według niego to, co zyskuje szczególne wsparcie UE, to "akcent kolejowy tego projektu". "Według wstępnych szacunków, CPK to około 20 mld zł na tzw. komponent lotniskowy, około 7 mld zł na inwestycje drogowe, w tym poszerzanie autostrady A2 między Łodzią i Warszawą, 9 mld zł na nową trasę kolejową Warszawa – Łódź i dworzec przesiadkowy w rejonie lotniska. I 40 mld zł na pozostałe trasy kolejowe do 2040 r. Oznacza to, że z 80 mld zł, które ten projekt będzie akumulował, 50 mld zł to jest rozbudowa sieci kolejowej" - powiedział.

W Programie znajdą się też kwestie dotyczące pozyskania nieruchomości pod inwestycję, w tym m.in. pod kolejne planowane drogi startowe.

Wild pytany, czy dopuszcza możliwość opóźnienia realizacji CPK powiedział, że "byłoby szaleństwem, gdybyśmy nie dopuszczali możliwości przesunięcia realizacji inwestycji lotniskowej na okres późniejszy niż 2027 rok".

"Harmonogram, który założyliśmy jest bardzo ambitny, przy czym nie jest wcale niemożliwy. Natomiast zwyczajowo przy projektach infrastrukturalnych zakłada się 30 proc. marginesu. Taki zapas trzeba założyć też przy tym projekcie, ale – podkreślam to jeszcze raz - nie znaczy to wcale, że ten harmonogram jest niemożliwy" - wskazał. Dodał, że dotychczas nie wydarzyło się nic, co by nakazało od niego odstąpić. Zapewnił przy tym, że projekt CPK jest "bardzo wysoko oceniany w Europie".

W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta