Impel odnotował 13,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44,3 mln zł wobec 36,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 93,2 mln zł wobec 88,04 mln zł rok wcześniej.

"Wypracowany zysk operacyjny w wysokości 44,3 mln zł jest o ponad 20% większy od wyników grupy w poprzednim roku obrotowym. Grupa kontynuowała strategię zwiększania rentowności portfela zamówień poprzez renegocjację nieefektywnych ekonomicznie kontraktów. Konsekwentnie udało się poprawić kluczowe wskaźniki ekonomiczne grupy. Szczególnie jest to widoczne w przypadku wzrostu zysku operacyjnego, wzrostu rentowności we wszystkich segmentach naszej działalności oraz poprawy płynności finansowej. Zwiększyliśmy efektywności windykacji należności, jednocześnie skróceniu uległ wskaźnik rotacji należności. Zysk netto wypracowany został na poziomie 13,3 mln złotych i jest wyższy o 3,6 mln zł w stosunku do 2017 roku" - napisał prezes Grzegorz Dzik w liście do akcjonariuszy i interesariuszy Grupy Impel.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 172,48 mln zł w 2018 r. wobec 2 255,93 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2,14 mld zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości o 3,3% od przychodów wypracowanych w 2017 roku. Jest to wynik rzetelnej realizacji przyjętej strategii działań, zmierzającej do obniżania zaangażowania kapitału oraz zadłużenia. W ciągu roku sukcesywnie następowała poprawa marży operacyjnej, w wyniku redukcji kontraktów nisko rentownych" - skomentował prezes.

"W 2018 roku segment Facility Management (FM), który był w największym stopniu dotknięty efektem wzrostu kosztów pracy w latach 2016 i 2017, wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 1 460 mln zł, co oznacza ich redukcję o 126 mln zł, a wypowiedzenia nierentownych kontraktów pozwoliły na poprawę fundamentów ekonomicznych segmentu" - wskazał też Dzik.

Wynik operacyjny segmentu został poprawiony i wyniósł 18,1 mln zł. Obecna sytuacja rynkowa sprzyja poprawie marż na nowych kontraktach, zdobywanych zarówno na wolnym rynku, jak i w sektorze zamówień publicznych, podkreślił prezes.

"Pozyskaliśmy nowe przychody w sektorach: drogownictwa, przemysłu, handlu detalicznego i komunikacji. Zwiększamy portfel kontraktów w obszarze obsługi biurowców klasy A+, a w usługach ochrony rośnie udział technicznych systemów zabezpieczeń w realizacji usług. Będąc liderem rynku, uczestniczyliśmy w prestiżowych wydarzeniach odbywających się w ubiegłym roku w Polsce, takich jak: Szczyt Klimatyczny ONZ (COP24) w Katowicach, Tour the Pologne, czy Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wartym podkreślenia jest fakt pozytywnej zmiany w grupie produktowej Catering, gdzie konsekwentne negocjacje umów pozwoliły osiągnąć stabilne, pozytywne wyniki ekonomiczne i zwiększyć jakość świadczonych usług" - napisał też Dzik.

W segmencie Industrial Services, oferującym usługi wyspecjalizowane dla przemysłu, odnotowano ponad 18% wzrost przychodów, które wyniosły 301,2 mln zł. Zwiększyła się znacząco rentowność i poziom zysku operacyjnego, który osiągnął wartość 7,3 mln zł, wskazał także prezes.

Segment Digital Services & BPO osiągnął przychody na poziomie 382,2 mln zł i wypracował zysk operacyjny w wysokości 5 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 8,56 mln zł wobec 17,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)