Decyzja EBC o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc." - napisano.

"Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019 r., a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie" - dodano.

Rada Prezesów podtrzymała również forward guidance dla polityki reinwestycji.

"Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - napisano.

Na poprzednim posiedzeniu EBC ogłosił trzecią serię programu TLTRO - ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących.

O godz. 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

>>> Czytaj też: Miliardy dolarów do oddania. Oto najbardziej zadłużone firmy świata [LISTA]