Energa rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Energa rekomenduje brak wypłaty dywidendy z za 2018 rok i przeznaczenie zysku netto w łącznej kwocie 495 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Zarząd spółki Energa SA informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku, podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu Energa SA wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Całość zysku netto za 2018 rok, w wysokości 495 002 271,26 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja "Strategii Grupy Energa na lata 2016-2025" przyjętej 15 listopada 2016 roku, zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, podano również.

"Jednocześnie, w przyszłości zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, której poziom determinowany będzie realizacją strategii" - podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)