Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 2,6 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie do 32 806 222,8 zł, podała spółka.
"Dniem dywidendy jest dzień 14 maja 2019 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 26 kwietnia 2019 roku wynosi 12 617 778 sztuk" - czytamy w komunikacie.
Decyzja akcjonariuszy oznacza, że dywidenda z zysku za 2018 r., który wyniósł 61,63 mln zł, będzie o 10 gr na akcję wyższa niż rekomendował zarząd spółki.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.
(ISBnews)