Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - ATM Grupa otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 14 sierpnia 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, podała spółka. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2013 nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2014 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zaniżenia przychodów o kwotę 29,99 mln zł.

"Zakwestionowane przychody dotyczą połączenia emitenta ze spółką zależną ATM Profilm Sp. z o.o. O zarejestrowaniu przez sąd operacji połączenia emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dnia 29 listopada 2014 r. Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki ATM Profilm Sp. z o.o. na emitenta. W ocenie kontrolujących połączenie zostało przeprowadzone bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, o których mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy o CIT. Zgodnie z oceną kontrolujących, emitent powinien wykazać podstawę opodatkowania w kwocie 30,67 mln zamiast 0,77 mln zł, co oznaczałoby konieczność dopłaty podatku w kwocie 5,68 mln zł powiększonej o odsetki podatkowe, które na dzień 8 maja 2019 r. wynoszą 1,87 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zarząd z udziałem doradców podatkowych emitenta analizuje sytuację rozważając złożenie korekty deklaracji podatkowej CIT za 2014 r. z uwzględnieniem ustaleń kontroli celno-skarbowej lub ich zakwestionowanie. O podjętej decyzji zarząd emitenta poinformuje raportem bieżącym, podano także.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)