Akcjonariusze Feerum zdecydują 10 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok


Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 10 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 6 478 tys. zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Feerum sięgnęły 128,71 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)