Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że wpływ składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2019 r. osiągnął nienotowany dotychczas poziom 49,9 mld zł i był większy od wpływu składek w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 8,7 proc.

Biorąc pod uwagę wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które zamknęły się, w pierwszych trzech miesiącach tego roku kwotą 59,6 mld zł, wydolność FUS osiągnęła pułap 81,6 proc. Ostatni raz wydolność Funduszu na poziomie przekraczającym 80 proc. była notowana 20 lat temu, kiedy sięgnęła 83 proc. Najniższą wydolność FUS zanotował z kolei w latach 2009 i 2010 r., kiedy spadła do poziomu odpowiednio 57,2 i 55,6 proc.

>>> Czytaj też: PPK i migracja nie pomogą. Polski system emerytalny czeka największa zapaść na tle UE

"Ten historyczny wynik zanotowany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to niewątpliwie wpływ bardzo dobrej kondycji naszej gospodarki. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło rok do roku o 3,1 proc., zaś przeciętne wynagrodzenie o 6,7 proc. Natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w końcu marca były niższe od tych zanotowanych przed rokiem. To przede wszystkim te dane znalazły swoje odbicie we wzroście wpływów składkowych do FUS" – ocenia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

>>> Czytaj też: Nadchodzi fala głodowych emerytur. FPP: "To tendencja o potencjalnie katastrofalnych skutkach"

"Nie możemy jednak zapominać o znaczącym wpływie na obecny wynik finansowy FUS również naszej reformy e-składki. Wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków składkowych zdecydowanie uszczelniło system poboru składek i niewątpliwie wpłynęło również na obserwowany od roku wzrost dyscypliny płatniczej po stronie przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenia społeczne" – dodaje prezes ZUS.

Z informacji przekazanej przez ZUS wynika, że dzięki wysokim wpływom do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale tego roku możliwe było mniejsze niż zakładano wykorzystanie dotacji z budżetu państwa. Od stycznia do marca 2019 r. Fundusz otrzymał dotację w kwocie 7,2 mld zł co stanowi 14,5 proc. planu na ten rok (przy upływie czasu 25 proc.).

Wiceprezes ZUS: Zeszły rok skończyliśmy dobrze, nie mogliśmy inaczej zacząć obecnego [EKG 2019]