T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln złWarszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 502 tys. zł z 654 tys. zł wcześniej, wynika z komunikatu spółki.

"Korekta dotyczy sprawozdania finansowego w następującym zakresie:

1. Koszty działalności badawczo-rozwojowej

W związku z błędną klasyfikacją kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w latach 2016-2018 zmianie uległy kwoty podatku dochodowego zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych za lata 2017-2018, zarówno w części bieżącej, jak i odroczonej. Konsekwencją korekty będzie powstanie nadpłaty w podatku dochodowym w wysokości prawie 1,68 mln zł. Emitent informuje, że będzie ubiegał się o zwrot tej kwoty z Urzędu Skarbowego.

Na moment sporządzenia skorygowanego sprawozdania finansowego nie zostały złożone korekty deklaracji podatkowych, które stanowią formalną podstawę do zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaconego podatku dochodowego, w związku z czym kwota ta została zaprezentowana nie jako należność, lecz po stronie aktywów jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Powyższe skutkuje także korektą aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a po stronie pasywów rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zaprezentowanych w bilansie za lata 2017-2018.


2. Przychody ze sprzedaży produktów w roku obrotowym 2017

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 oraz w danych porównawczych dotyczących roku obrotowego 2017, które zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 nie została uwzględniona część przychodów, które zostały wygenerowane w styczniu 2018 r. Według zasady memoriałowej (przychód w 2018 r. z gier użytkowanych w 2017 r.) nie było to poprawne, w związku z czym dokonana została korekta skutkująca zwiększeniem przychodów netto ze sprzedaży za 2017 r. z 8,2 mln zł do 8,9 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Powyższe korekty przełożyły się na zysk netto i kapitał własny, a w konsekwencji na sumę bilansową, a także na rachunek przepływów pieniężnych, zaznaczono w informacji.

"Zysk netto za rok obrotowy 2018:
- było: 654 tys. zł,
- jest: 502 tys. zł.
Kapitał własny na dzień 31.12.2018 r.:
- było: 14,6 mln zł,
- jest: 14,5 mln zł.
Suma bilansowa dzień 31.12.2018 r.:
- było: 18,0 mln zł,
- jest: 20,3 mln zł.


Zysk netto za rok obrotowy 2017:
- było: 5,1 mln zł,
- jest: 5,7 mln zł.
Kapitał własny na dzień 31.12.2017 r.:
- było: 13,0 mln zł,
- jest: 13,5 mln zł.
Suma bilansowa dzień 31.12.2017 r.:
- było: 14,9 mln zł,
- jest: 17,5 mln zł" – wymieniono w komunikacie.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)