Akcjonariusze ML System zdecydują 14 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ML System zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca przeznaczeniu 1,13 mln zł z zysku netto za 2018 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

"Wierzymy, że stabilna polityka dywidendowa pozwoli traktować akcje ML System jako długoterminową, trwałą inwestycję" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Rekomendowana przez zarząd kwota dywidendy do wypłaty, tj. 1,13 mln zł, stanowi ok. 20% zysku netto wypracowanego w 2018 r., który wyniósł 5,65 mln zł. Mieści się zatem w przedziale - 20-25% skonsolidowanego zysku netto w okresie realizacji zakładanego na lata do 2020 r. włącznie planu inwestycyjnego - zdefiniowanym w zapisach polityki dywidendowej, podkreśliła spółka.

"Pozostałą część zysku netto osiągniętego w ubiegłym roku, tj. 4,52 mln zł, zarząd spółki rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy także.

Dzień dywidendy ma być ustalony na 30 czerwca 2019 r., a jej wypłata na 19 lipca 2019 r.

"Po zakończeniu realizacji planowanych inwestycji zarząd spółki zakłada, zgodnie z treścią polityki dywidendowej, zwiększenie skali wypłaty do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto" - podsumowano w komunikacie.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2018 r.

(ISBnews)