Elektrownia Bełchatów pokryła w ubiegłym roku blisko 22% krajowego zapotrzebowania na energię, podało PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Spółka podkreśla, że jednostkowa emisja dwutlenku węgla powstającego ze spalania węgla brunatnego na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii w Bełchatowie sukcesywnie spada. Jeszcze w 2008 roku emisja CO2 z Elektrowni Bełchatów wynosiła 1,064 Mg/MWh przy zdecydowanie mniejszej produkcji, a w 2018 roku wskaźnik ten wynosił 1,056 Mg/MWh.

"Ograniczenie emisji CO2 jest realizowane poprzez wdrożenie szeregu działań optymalizacyjnych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenia energochłonności procesów wytwórczych oraz potrzeb własnych, co wpływa na zmniejszenie jednostkowej emisji CO2 ze spalanego węgla" - czytamy w komunikacie.

Od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów, emisja SO2 zredukowana została o 90%, emisja NOx o 47%, a pyłów o 97%. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii, podkreślono w materiale.

"Elektrownia Bełchatów już od 2011 roku prowadzi walkę z rtęcią. W wyniku wielu prób na przestrzeni lat wypracowano ostatecznie własną technologię 'odrtęciowienia' spalin, która gwarantuje dotrzymanie emisji rtęci na poziomie niższym niż wymagany przez nowe unijne standardy (Konkluzje BAT). Technologia opracowana w Elektrowni Bełchatów polega na dawkowaniu do węgla przed młynami celowanej (uwzględniającej skład spalanego węgla) mieszanki soli bromu. W młynach dochodzi do homogenizacji mieszanki i węgla. Następnie podczas spalania następuje utlenianie rtęci do soli bromu, która łatwo sorbuje na cząstkach popiołów. Jeden ze składników mieszanki bardzo łatwo łączy się z tlenkami siarki, przez co zwalnia miejsca na cząstkach popiołów. Oba procesy zachodzą już w kotle, wynikiem czego spaliny wychodzące z kotła są już oczyszczone w określonym stopniu z rtęci i SO2" - napisano w komunikacie.

Technologia oparta o powyższe rozwiązania nie była przed próbami stosowana ani testowana w Polsce i stanowi nowość w skali polskiego rynku. Wypracowane w tym zakresie rozwiązania zostaną również zastosowane w innych instalacjach spółki, podkreślono także.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87%), a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 36% krajowego zapotrzebowania (dane na dzień 31 grudnia 2018 r.).

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.