Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Astarta odnotowała 4,43 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,13 mln euro wobec 4,21 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 13,61 mln euro wobec 13,34 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,79 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 90,59 mln euro rok wcześniej.
"Program inwestycyjny spółki na 2019 rok będzie ograniczony do wydatków utrzymaniowych, zakończenia programu infrastrukturalnego silosów i zakupu pojemników na ziarna. Zarząd spółki skupia się na poprawie efektywności produkcji i maksymalizacji zwrotu z dotychczasowych inwestycji" - czytamy w raporcie.
Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej firmy wzrosły w I kw. ,o 87% r/r do 40 mln euro, głównie dzięki wyprzedaży zapasów (42 mln euro, wobec 22 mln euro rok wcześniej), podano także.
Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)