Jak twierdzi Mariusz Kondraciuk, Dyrektor Branży Smart Infrastructure, firmy Siemens aby korzystać z tych wszystkich dóbr potrzebna jest cała, sprawna infrastruktura, która wytworzy energię elektryczną i dostarczy ją do końcowego użytkownika. W skład takiej infrastruktury wchodzą: elektrownie, sieć przesyłowa i  dystrybucyjna związana z rozdziałem energii. Budowa elektrowni jest tylko jednym z elementów tejże infrastruktury. Jak podkreślił Mariusz Kondraciuk - w tej chwili jesteśmy uczestnikami pewnego trendu, który powstaje - rozpraszania się energetyki. Mamy coraz więcej i w przyszłości będziemy mieli jeszcze więcej źródeł rozproszonych o mniejszych mocach, np. panele fotowoltaiczne na dachu, elektrownie przemysłowe w głębi sieci, inne małe źródła wytwarzania energii. To wszystko powoduje, że infrastruktura sieciowa musi się zmienić, musi zostać wzmocniona. Zmiana infrastruktury spowodowana jest również tym, że dotychczas była ona projektowania, budowana i dostosowywana począwszy od dużych źródeł wytwórczych do użytkownika końcowego.

CZY WYSTARCZY BUDOWAĆ ELEKTROWNIE, BY ZAPEWNIĆ PRĄD? (EKG 2019)

W tej chwili operatorzy sieci rozdzielczej i przesyłowej, którzy zarządzają infrastrukturą mają przed sobą wiele wyzwań. Pierwszym z ich jest dostosowanie infrastruktury pod względem technicznym, do rozpraszania się generacji, kolejnym ważnym czynnikiem jest dostosowanie jej właściwych wskaźników związanych z niezawodnością dostaw energii, poprawianie współczynników CD i CF, czyli ilości oraz długości czasu niedostarczania energii, budowanie magazynów energii elektrycznej i wreszcie modernizacja na skutek eksploatacji. Słabość infrastruktury może prowadzić do blackoutu. Cały system musi być dostosowany do dywersyfikacji i rozpraszania się źródeł energii .Taka jest konieczność zmiany po stronie operatorów.

Natomiast wymienione wyzwania operatorów są jednocześnie szansą dla firm technologicznych, takich jak Siemens i  firma Siemens korzysta z tej szansy. Po pierwsze Siemens dostosowuje swoje portfolio do zmieniających się potrzeb rynkowych, oferując nowe rozwiązania takie jak: magazyny energii, rozwiązania z zakresu elektromobilności, ale również firma Siemens oferuje rozwiązania związane ze wzrostem efektywności energetycznej. Siemens z jednej strony poprawia jakość urządzeń, co zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacji, ale także poprzez realizację projektów związanych z poprawianiem efektywności energetycznej użytkowników. Jak podkreślił Mariusz Kondraciuk, Siemens w Polsce może pochwalić się licznymi sukcesami w realizacji projektów w przemyśle i w sektorze publicznym oferując różne modele biznesowe wraz z finansowaniem inwestycji. Firma Siemens dostosowuje się do tych wyzwań i postrzega je jako szansę również pod względem ekologicznym tworząc rozwiązania spełniające „zielone” kryteria.