Akcjonariusze Benefit System zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy


Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Benefit System zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 czerwca, o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 146 mln zł, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 145 994 922,60 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały na walne.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1 219,57 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)