Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - IMC zakończyło w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną, podała spółka. Uprawy jare zostały zasiane na powierzchni ponad 104 tys. ha, przy czym tradycyjnie największy nacisk położono na kukurydzę. Siew zbóż i roślin oleistych był przeprowadzony w korzystnych warunkach atmosferycznych, lepszych niż w poprzednim sezonie.
Największą powierzchnię wydzielone pod zasiew kukurydzy - 69,5 tys. ha, co stanowi 56% banku ziemi IMC. Uprawy słonecznika zajęły w tym sezonie 22,8 tys. hektarów, a soi - 10,8 tys. ha. Dodatkowo około tysiąca hektarów przeznaczono na uprawy paszowe używane przez gospodarstwa hodowlane wchodzące w skład grupy. Bank ziemi spółki obejmuje również pszenicę ozimą zasianą jesienią 2018 r. (planowane zbiory lipiec- sierpień br.), podano.
"W obecnym sezonie kampanię siewną udało nam się przeprowadzić w zbliżonym do optymalnych terminach, niezależnie od faktu, że procesowi towarzyszyły określone przerwy, związane z warunkami pogodowymi. Generalnie w odróżnieniu do ubiegłego roku w regionach naszej działalności nie obserwowaliśmy gwałtownego przejścia z warunków zimowych do letnich. W trakcie całej kampanii siewnej towarzyszyły nam umiarkowane temperatury i odpowiednia wilgotność. Oznacza to, że warunki podczas siewu były lepsze niż w ubiegłym roku, co pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywy plonów. Na sprawne przeprowadzenie kampanii siewnej przede wszystkim wpłynęła bardzo dobrze zorganizowana praca całego zespołu IMC, zarówno od strony produkcyjnej, jak i administracyjnej. Precyzyjne planowanie prac, a także dobre przygotowanie maszyn rolniczych do wiosennych prac polowych również miały swój pozytywny wpływ na proces siewu. Niebagatelną rolę odgrywało również zwiększenie wydajności pracy będącej efektem doskonalenie systemu motywacyjnego zespołu, a także rozwój obszarów związanych z automatyzacją oraz digitalizacją procesów produkcyjnych" - skomentował dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij, cytowany w komunikacie.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)