Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że PKB w I kwartale 2019 r. wzrósł o 4,7 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,9 proc. rdr w IV kwartale 2018 r. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że wzrost PKB w I kwartale rdr PKB wzrósł o 4,6 proc.

"Początek br. przyniósł wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu PKB, w porównaniu do poprzedniego kwartału – wzrost wyniósł 1,5 proc. (kdk, wyrównany sezonowo), wobec 0,5 proc. kwartał wcześniej. Roczne tempo wzrostu ukształtowało się nieco poniżej obserwowanego w końcu ubiegłego roku i wyniosło 4,7 proc. W obu przypadkach dynamika była o 0,1 pkt proc. wyższa niż wskazywały na to wstępne dane sprzed dwóch tygodni" - zauważyła Czerwińska.

"Na wysokim i wyższym od oczekiwań poziomie ukształtowała się dynamika inwestycji, nieco słabiej wypadła konsumpcja gospodarstw domowych, choć ta ostatnia kategoria pozostała głównym czynnikiem wzrostu PKB" - podkreśliła minister.