Po raz pierwszy przetarg związany z projektem "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" miasto ogłosiło przed ponad rokiem. Wówczas obejmował on 225 kotłów gazowych i tyle samo instalacji solarnych. Do wyboru wykonawcy wymiany nieekologicznych kotłów na gazowe ostatecznie nie doszło, bo jesienią 2018 roku przetarg w tym zakresie został unieważniony.

W połowie marca miasto ponownie ogłosiło zamówienie na zaprojektowanie i modernizację takich kotłowni w taki sposób, by były to wyłącznie kotłownie opalane gazem ziemnym. Nabór chętnych, którzy poniosą 15 proc. kosztów inwestycji (pozostałe pokryje dofinansowanie unijne), przeprowadzono już wcześniej.

Na projekt miasto zamierzało przeznaczyć blisko 5,7 mln zł brutto. W sumie wpłynęło osiem ofert, z których dwie od razu zostały uznane za wniesione nieskutecznie. W przypadku pozostałych sześciu, cena ofertowa wahała się od niecałych 3,6 mln zł do 6,4 mln zł brutto. W trakcie weryfikacji trzy z nich zostały jednak odrzucone, w tym najtańsza (oferent nie wyjaśnił, jak wyliczył wartość swojej usługi).

Reklama

Ostatecznie najwięcej punktów uzyskała oferta z kolejną najniższą ceną (3,98 mln zł brutto), złożona przez firmę ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki - wynika z informacji opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał za zadanie przeprowadzić weryfikację techniczną, wykonać dokumentację projektową i przeprowadzić prace montażowo-instalatorskie, a po uruchomieniu kotłowni - zapewnić usługi gwarancyjne i serwis.

Zadanie to ma być zrealizowane do końca października 2020 r. Jak przypominał wcześniej magistrat, projekt „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” w dużej części realizowany jest z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny mieszkańca - w zależności od rodzaju instalacji - powinien wynieść 2,1-3 tys. zł.

Nabór chętnych odbył się jeszcze w 2017 roku. Do magistratu wpłynęło wówczas blisko 640 wniosków na wymianę kotłów i instalację kolektorów słonecznych. Władze Białegostoku przyznawały wtedy, że skala projektu nie jest duża w stosunku do potrzeb, ale traktują go jako swego rodzaju pilotaż. Chcą bowiem poznać skalę zainteresowania mieszkańców i nie wykluczają podobnych działań w przyszłości.