Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Enea planuje przeprowadzić emisję obligacji do kwoty 1 mld zł w II kw. 2019 r., podała spółka. Emisja będzie częścią programu emisji obligacji o łącznej wartości do 5 mld zł.
"Zarząd spółki informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji do kwoty 1 mld zł w ramach programu. Intencją spółki jest przeprowadzenie powyższej emisji w II kwartale 2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Spółka planuje skierować emisję do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów na terytorium Polski.
"Oprocentowanie obligacji będzie zmienne. Zakładany termin zapadalności obligacji będzie wynosił 5 lat od daty emisji, a celem emisji jest refinansowanie zadłużenia spółki" - czytamy dalej.
Do dziś Enea w ramach programu wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,5 mld zł, podano także.
W czerwcu 2014 r. Enea podpisała z bankami: PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA i mBankiem umowę programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Pozyskane środki miały być wykorzystywane na akwizycje oraz na finansowanie bieżącej działalności grupy.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)