Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 638 tys. w kwietniu wobec 639 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 6,4%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia br. 5,6%.

Dane dla strefy euro

Stopa bezrobocia w strefie euro w kwietniu 2019, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,6 proc., wobec 7,7 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 7,7 proc.

Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 6,4 proc., wobec 6,4 proc. w poprzednim miesiącu.

>>> Czytaj też: Rekonstrukcja rządu. Tak będzie wyglądał nowy gabinet premiera Morawieckiego