"Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,9 mld zł w maju 2019 r., czyli o 3,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych - PAP) spadła w maju 2019 r. o 2,2 proc. rdr do poziomu 16,7 mld zł" - czytamy w komunikacie GPW.

Obliczono, że średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w maju 2019 r. 793,7 mln zł, o 6,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2019 r. wyniosła 57 909,95 pkt i była o 1,1 proc. wyższa niż przed rokiem.

"Na rynku NewConnect w maju 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 40,6 proc. rdr do poziomu 85,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w maju spadła o 40,5 proc. rdr i wyniosła 84,0 mln zł" - napisano w komunikacie.

W maju 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 548,2 tys. szt., czyli o 16,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 6,0 proc. rok do roku do poziomu 329,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 10,5 proc. rdr do 119,7 tys. szt.

Zgodnie z informacją GPW, w maju 2019 r. wzrosła wartość obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,4 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 92,3 mln zł; zanotowano też wzrost obrotów ETF-ami (notowane na giełdzie fundusze inwestycyjne, które odzwierciedlają zachowania się danego indeksu giełdowego - PAP) o 53,1 proc. rdr do 14,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,6 mld zł na koniec maja 2019 r. wobec 80,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w maju 2019 r. o 41,9 proc. rdr do poziomu 211 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP (indeks giełdowy dla obligacji skarbowych) sięgnęła w maju 2019 r. 29,7 mld zł i była o 29,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Natomiast łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2019 r. wyniósł 18,3 TWh, co oznacza wzrost o 0,2 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 33 proc. rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 4,1 proc. rdr do poziomu 15,5 TWh.

W przypadku gazu ziemnego, łączny wolumen obrotu tym paliwem wzrósł w maju o 35,1 proc. rdr do 13,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 61,1 proc. do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 32,2 proc. rdr do poziomu 12,1 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (+białe certyfikaty+), na rynku spot wyniósł w maju 2019 r. 12,8 TWh, co oznacza wzrost o 19,7 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (+białe certyfikaty+) wzrósł o 27,8 proc. rdr osiągając w maju 2019 r. poziom 29,1 ktoe, czyli 29,1 tys. toe - ton oleju ekwiwalentnego; to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg.

GPW podała ponadto, że kapitalizacja 411 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec maja 2019 r. wyniosła 611,14 mld zł (142,40 mld euro). Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja 2019 roku 1 bln 182,4 mld zł (275,5 mld euro).

Na Głównym Rynku w maju 2019 r. zadebiutowała spółka Boombit (wartość oferty wyniosła 35,15 mln zł), zaś na NewConnect w maju 2019 r. zadebiutowały spółki CDA (oferta publiczna o wartości 850 tys. zł) oraz Art Games Studio (oferta prywatna o wartości 800 tys. zł).

Zgodnie ze statystykami giełdy, w maju 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. (PAP)

Autor: Marcin Musiał