Ponadto RPP powtórzyła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

"W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura. W pierwszym kwartale roczne tempo wzrostu PKB wyniosło 4,7 proc. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca, choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wyraźny wzrost inwestycji, w tym istotne ożywienie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie

W I kwartale br. dodatki wkład do wzrostu PKB, pomimo osłabienia koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski, miał także eksport netto, podkreśliła RPP.

"W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB w bieżącym roku może być nieco wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego" - czytamy dalej.

"Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podsumowano.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5 proc., stopa depozytowa - 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie 4 proc. w tym roku, a następnie spowolni do 3,7 proc. w 2020 r. i do 3,5 proc. w 2021 r.

>>> Czytaj też: Włochy finansową czarną owcą UE. KE chce nałożyć na nie procedurę nadmiernego deficytu