Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych, podała spółka.
"W ramach procesu, zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności:
• dokonał oceny poszczególnych segmentów działalności oraz perspektyw ich rozwoju, mając na uwadze aktualne uwarunkowania rynkowe i prawne.
• dokonał analizy sytuacji finansowej segmentów wchodzących w skład grupy kapitałowej pod względem ich znaczenia dla długoterminowego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w szczególności oceny procesów dezinwestycyjnych lub dokonania transakcji o innej strukturze właścicielskiej" - czytamy w komunikacie.
Ponadto grupa poddała analizie potencjalne cele - inwestycje rzeczowe i/lub kapitałowe, biorąc pod uwagę możliwość:
"- pozyskania nowych kompetencji w segmencie wyrobów wyciskanych,
- umocnienia pozycji na europejskim rynku folii polipropylenowej przez segment opakowań giętkich" - czytamy dalej.
Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2 993,45 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)