CBOS przypomina, że w tym roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla podatników nową usługę – Twój e-PIT. Podatnicy korzystający z formularzy PIT-37 i PIT-38 mieli już sporządzone zeznanie podatkowe, w którym mogli wprowadzić zmiany lub zaakceptować je bez poprawiania. W majowym sondażu – podobnie jak w poprzednich latach – CBOS pytał badanych o kilka kwestii związanych z rozliczeniami.

Zaznaczono, że zdecydowana większość badanych (74 proc.) należy do osób, które objęte są obowiązkiem rozliczenia z urzędem skarbowym podatku od dochodów osobistych za rok 2018. Ponad dwie piąte podatników (44 proc.) zadeklarowało, że skorzystało z nowej usługi Twój e-PIT, przy czym więcej niż co czwarty nie wprowadzał żadnych zmian w zaproponowanym przez KAS zeznaniu podatkowym (26 proc.), a blisko co piąty zdecydował się na wprowadzenie jakichś modyfikacji (18 proc.).

Reklama

Niemal dwie piąte podatników (39 proc.), mimo że mogło skorzystać z tej usługi, zdecydowało się na przygotowanie własnego zeznania podatkowego.

"Najczęstszą przyczyną niekorzystania z usługi Twój e-PIT jest preferowanie innych sposobów rozliczeń (48 proc.)" - czytamy w raporcie. Co jedenasty ankietowany, który mógł skorzystać z tej usługi, ale nie zrobił tego, jako przyczynę wskazał brak dostępu do internetu (9 proc.).

"Tyle samo badanych zadeklarowało brak zaufania do tego typu metod (9 proc.). Część ankietowanych nie skorzystała z tego ułatwienia, gdyż ktoś inny rozliczył za nich PIT – biuro rachunkowe, rodzina, znajomi (9 proc.). Zbliżona liczba badanych nie zdecydowała się na usługę Twój e-PIT, gdyż przygotowane zeznanie im nie odpowiadało (7 proc.)" - napisano.

Wśród pozostałych przyczyn wymieniane były: problemy z logowaniem (5 proc.), trudności z wprowadzaniem zmian, modyfikacji (3 proc.) oraz inne problemy techniczne (2 proc.). Niewielka część podatników (8 proc. niekorzystających z tej metody) w ogóle nie wiedziała o tego typu ułatwieniu.

Zgodnie z wynikami badania, 22 proc. podatników korzystało z innych programów komputerowych dostępnych w internecie lub na płytach. Czterech na dziesięciu podatników korzystało z pomocy kogoś z rodziny lub znajomych (41 proc.), a trzech na dziesięciu zasięgało porad u fachowych doradców (29 proc.).

"Z analiz zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika, że na skorzystanie z usługi Twój e-PIT częściej decydowali się młodsi ankietowani, lepiej wykształceni, respondenci z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita (...). Natomiast z pomocy kogoś z rodziny lub znajomych najczęściej korzystali respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, z gospodarstw domowych o niższych dochodach per capita, a biorąc pod uwagę wiek – najmłodsi, mający od 18 do 24 lat, oraz osoby w wieku 55–64 lat" - napisano.

Dla ponad połowy podatników (59 proc.) rozliczenie rocznego zeznania podatkowego było łatwe, a dla co ósmego (13 proc.) stanowiło trudność. Znaczna część ankietowanych (28 proc.) nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Dla zdecydowanej większości korzystających z usługi Twój e-PIT oraz z innych programów komputerowych dostępnych w internecie lub na płytach rozliczenie rocznego zeznania podatkowego było łatwe (odsetki odpowiednio: 76 proc i 78 proc.). Częściej niż inni trudności w rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego deklarowali badani gorzej wykształceni, znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, mieszkańcy wsi, a uwzględniając kryterium wieku – respondenci w wieku 55–64 oraz 18–24 lat.

"Z kolei dla badanych najlepiej wykształconych, znajdujących się w najlepszym położeniu materialnym, mieszkańców największych miast oraz respondentów w wieku 25–34 lat częściej niż dla pozostałych rozliczenie z fiskusem było łatwe" - dodano.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (348) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 maja 2019 roku na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

Autor: Marcin Musiał