Jak podaje rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w przesłanym PAP komunikacie, powstający w ramach WOT Zespół Działań Cyberprzestrzennych (ZDC) będzie się składał z około 100 żołnierzy.

"90 proc. z nich stanowić będą ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową, pozostali będą żołnierzami zawodowymi. Spośród stanowisk przewidzianych dla ochotników, co trzecie będzie zajmowane przez szeregowych, kolejne 30 proc. będą stanowili podoficerowie, a pozostałą część oficerowie" - napisano w komunikacie.

Ppłk Pietrzak poinformował, że cyberkomponent WOT będzie zbudowany na zasadzie łączenia ekspertów z młodymi talentami. "Do grupy ekspertów trafią osoby doświadczone, które na co dzień pracują np. w firmach informatycznych i chciałyby pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Do grupy młodych talentów trafią tzw. +młode gwiazdy+ wyszukane przez wojskowych +head hunterów+. Będą to osoby osiągające nieprzeciętne wyniki, absolwenci olimpiad, najlepsi uczniowie techników informatycznych. Te osoby dzięki służbie w ZDC WOT będą mogły liczyć na stypendia, dofinansowanie studiów, szkolenia, będą mogły się rozwijać i zdobywać doświadczenie u boku ekspertów. W rekrutacji do cyberkomponentu WOT mniejsze znaczenie będzie miała sprawność fizyczna, w niektórych, uzasadnionych przypadkach, selekcja fizyczna może zostać całkowicie pominięta" - podkreślił rzecznik WOT.

Budowę komponentu cyber w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej zapowiedział wiceszef MON Tomasz Zdzikot 4 czerwca. O cyberkomponencie w ramach WOT mówił wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który w lutym powołał pełnomocnika ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Początkowo zespół będzie funkcjonował w Warszawie, w dalszej części budowy zespół będzie uzupełniany o mniejsze grupy regionalne, a następnie wojewódzkie.

Reklama

Rzecznik WOT informuje, że szkolenie cyberkomponentu WOT będzie podzielone na trzy etapy.

"W pierwszym roku członkowie zespołu będą poddani weryfikacji przez służby, a szkolenie będzie dotyczyło sieci komputerowych, inspekcji, ogólnych informacji na temat cyberbezpieczeństwa. W drugim roku prowadzone będą kursy specjalistyczne, a w trzecim zaawansowane wojskowe szkolenia specjalistyczne, również za granicą. Standardy szkolenia będą zbliżone do rozwiązań funkcjonujących w komponencie cyber Gwardii Narodowej USA, która za oceanem odpowiada za 40 proc. potencjału do obrony cyberprzestrzeni. Pierwsze szkolenia ochotników, którzy nie są jeszcze naszymi żołnierzami, odbędą się na przełomie lipca i sierpnia br. i zakończą się przysięgą wojskową" - poinformował ppłk Pietrzak.

Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT będzie tzw. "force providerem”, to znaczy, że będzie odpowiadał za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na czas rzeczywistych działań siły te wejdą w podporządkowanie operacyjne.

W komunikacie rzecznika WOT czytamy, że kandydaci, którzy już wcześniej zgłosili swoje aplikacje do cyberzespołu WOT mogą spodziewać się wezwania do WKU lub komórki kadrowej swojej jednostki w celu ustalenia dalszych działań. "Obecni żołnierze WOT, jak również kandydaci, którzy są zainteresowani służbą w cyberkomponencie WOT powinni przesłać swoje aplikacje (CV i list motywacyjny) na adres: cyberrekrutacja@mon.gov.pl" - dodaje rzecznik.

autor: Radosław Jankiewicz