"Zaliczenie zysku netto pierwszego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 Banku w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym pozwoli na poprawę jednostkowych i skonsolidowanych współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynników kapitału Tier I oraz jednostkowego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,2 pkt proc., jak również łącznego skonsolidowanego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,19 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W połowie maja zarząd BNP Paribas Bank Polska wystąpił do KNF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto za I kw. 2019 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)