Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) po drugim czytania w Sejmie został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Polityki Społecznej.
"W związku z tym, że w trakcie drugiego czytania projektu pojawiły się poprawki kieruje ustawę do Komisji Polityki Społecznej w celu przedłożenia sprawozdania" - powiedziała marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Poseł sprawozdawca Komisji Polityki Społecznej Robert Warwas podczas debaty Sejmowej powiedział m.in., że projekt zwiększa poziom bezpieczeństwa oszczędzających w tych programach, a także usprawnia przepływ informacji między Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE), Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń.
Poseł Platformy Obywatelskiej Teresa Wargocka zgłosiła poprawki przede wszystkim o charakterze redakcyjnym i związku z powyższym rekomendowała dalsze prace nad projektem w komisji. Z kolei poseł PO Ireneusz Raś zwrócił uwagę, że Biuro Aanaliz Sejmowych wskazało 7 różnic między dyrektywą, a obecną ustawą i chciałby wiedzieć czego one dotyczą.
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki zapewnił podczas debaty, że ta ustawa daje pracownikom i jednocześnie uczestnikom PPE możliwość zatrudnienia w innym kraju bez szkody na fundusze, które zebrali w tych programach.
Wcześniej podano m.in., że projekt ten dostosowuje polskie prawo do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2), a dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły podjąć działalność transgraniczną, co ma znaczenie w kontekście wzrastającej mobilności pracowników w Unii Europejskiej.
W projekcie założono, że nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.
(ISBnews)