Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 7,28 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, podała spółka.
"Łączna wartość dywidendy wynosi 7 275 539,48 zł" - czytamy w komunikacie.
Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 wyłączone są akcje własne posiadane przez spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z 18 maja 2016 roku oraz z 13 czerwca 2017 roku. Na 12 czerwca 2019 r. spółka posiada 2 mln akcji własnych. Tym samym wypłatą dywidendy zostaną objęte 33 070 634 akcje spółki, podano również.
Dzień dywidendy ustalono na 25 czerwca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 9 lipca 2019 r.
Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)