Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Krzysztof Oleński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Herkulesa, podała spółka.

"Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że Krzysztof Oleński złożył również rezygnację z pełnienia funkcji zarządczych oraz nadzorczych w spółkach należących do Grupy Herkules tj.:
- rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Herkules Infrastruktura z siedzibą w Warszawie;
- rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Gastel Prefabrykacja" - czytamy w komunikacie.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)