W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji


Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Impexmetalu, ogłoszonym przez Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, zawarto transakcje, których przedmiotem było 46 776 642 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący.
"W I terminie złożone zostały zapisy na łączną liczbę 46 776 642 akcje po 4,25 zł za 1 akcję (cena z wezwania). Transakcja nabycia akcji Impexmetal S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako nabywający) jest planowana w dniu 18 czerwca 2019 roku (rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 21 czerwca 2019 roku)" - czytamy w komunikacie.
Po nabyciu akcji, Boryszew S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 172 156 642 akcje Impexmetal, co stanowi 90,61% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 172 156 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, w tym bezpośrednio 117 500 968 akcji Impexmetal, co stanowi 61,84% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 117 500 968 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal z siedzibą w Warszawie 47 376 642 akcje Impexmetal co stanowi 24,94% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 47 376 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal i spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 7 279 032 akcje Impexmetal co stanowi 3,83% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 7 279 032 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, podano także.
Wcześniej, tj. w połowie maja br. spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy.
Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.
(ISBnews)