Za rewizję prognoz na 2019 r. odpowiadają lepsze od oczekiwanych odczyty makro w I połowie bieżącego roku.

Fitch ocenia, że polska gospodarka będzie spowalniać z uwagi na ograniczenia mocy produkcyjnych oraz pogorszenie się otoczenia zewnętrznego.

"Prognozuje się, że konsumpcja prywatna i inwestycje pozostaną głównym motorem wzrostu" - napisano.

Wsparciem dla inwestycji publicznych będzie wysoka absorpcja środków UE - ocenia Fitch.

Agencja wskazała, że oddziaływanie pakietu fiskalnego oraz zapowiadana obniżka podatków w przyszłości będą czynnikami pro-inflacyjnymi, które zrównoważy jednak hamujący wzrost PKB. Fitch prognozuje, że wskaźnik CPI w Polsce w 2020 i 2021 r. będzie kształtować się na poziomie celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc.

Poprzednio (w marcu) Fitch prognozował brak zmian stóp proc. do końca 2020 r. (ówczesny horyzont prognozy).