"Uważamy, ze nasze kluczowe cele zapisane w strategii 2020: C/I poniżej 40 proc., ROE 12,5 proc. i 3 mld zł zysku netto są realistyczne. Konsensus zysku na 2020 rok jest na poziomie 2,7 mld zł. Uważamy, ze rynek nie doszacował jeszcze naszego potencjału wzrostu we kluczowych segmentach, jaki zakładamy na 2020 rok" - powiedział Krupiński.

„Dzięki transformacji będziemy od początku przyszłego roku wyposażeni we wszystkie niezbędne narzędzia. Chcemy, by wynik z działalności biznesowej rósł w 2020 roku w tempie dwucyfrowym w ujęciu rok do roku" - dodał.

REDUKCJA KOSZTÓW, NIŻSZA SKŁADKA NA BFG

Reklama

Prezes ocenił, że konsensus analityków nie uwzględnia w pełni potencjału redukcji kosztów w przyszłym roku.

„Oprócz programowi redukcji zatrudnienia, który powinien pozwolić na redukcję kosztów na poziomie 100 mln zł rocznie od 2020 roku, spodziewamy się także znaczących oszczędności po stronie kosztów rzeczowych” - powiedział Krupiński.

„Udało nam się renegocjować sporo umów, w tym umów informatycznych, które pozwolą na istotne oszczędności. Myślę, że od przyszłego roku będziemy w stanie realizować do znaczące oszczędności na kosztach rzeczowych” - dodał.

Prezes ocenił, że przyszłoroczne składki, jakie bank zapłaci na BFG, nie będą tak wysokie jak płacone w 2019 roku.

Składki i wpłaty banku na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kwartale 2019 r. wyniosły 393,2 mln zł i były wyższe o 218,9 mln zł niż w I kwartale 2018 r.

„Kolejnym elementem, który powoduje, że założony poziom zysku oceniamy realistyczne jest oczekiwanie niższych obciążeń na BFG w przyszłym roku dzięki odwróceniu struktury składek poniesionych w tym roku. Dzięki temu spodziewamy się znacząco niższej składki, nawet do 100 mln zł w porównaniu z obecnym rokiem" - powiedział Krupiński.

„Zmieniamy strukturę finansowania depozytami na bardziej zbilansowaną pomiędzy depozytami korporacyjnymi i detalicznymi, która ma znaczący wpływ na poziom indywidualnych składek BFG, jakie płacą banki” - dodał.

W '20 WZROST WOLUMENÓW PRZYSPIESZY

Prezes poinformował, że w przyszłym roku bank podziewa się dalszego przyspieszenia wzrostów zwłaszcza po stronie bankowości małych i średnich firm i korporacji.

"W przypadku sektora MŚP spodziewamy się po wdrożeniu pełnego +workflow kredytowego+ wzrostu portfela kredytów nawet o 20 proc., a w korporacjach będziemy celować w dynamikę dwucyfrową. W bankowości detalicznej zakładamy, że będzie to również poziom dwucyfrowy zgodnie z tym co bank realizuje konsekwentnie od 2 lat” - powiedział Krupiński.

„Od przyszłego roku będziemy mieli zmodernizowane systemy, dzięki czemu osiągniecie dwucyfrowych dynamik będzie możliwe” - dodał.

CO ROKU OTWIERAĆ 500 TYS. KONT

W 2018 roku bank pozyskał 406 tys. rachunków brutto. W ciągu pierwszych trzech miesięcy konto w Pekao otworzyło 113 tys. klientów (wzrost 40 proc. rdr).

„W 2018 roku otworzyliśmy ok. 400 tys. kont, w tym roku będzie ich więcej, a w 2020 roku jeszcze więcej, bowiem wówczas akwizycja może być na poziomie 500 tys.” - powiedział Krupiński.

„Uważam, że w kolejnych latach musimy co roku pozyskiwać około pół miliona nowych klientów, których następnie chcemy »uproduktawiać«. To aspiracja na następne lata. Tworzymy silną bankowość relacyjną" - dodał.

Prezes zwrócił uwagę, że wysoki poziom akwizycji klientów przekłada się na wzrost działalności komercyjnej i wzrost zysków w następnych latach.

„W coraz większym stopniu przyciągamy nowych klientów, i to w dużym stopniu młodych klientów - jesteśmy bankiem, który najmocniej rośnie wśród młodych klientów, na czym nam bardzo zależy” - powiedział Krupiński.

BANK BĘDZIE ROZWIJAŁ PLACÓWKI FRANCZYZOWE

Pod koniec marca 2019 roku bank miał 816 placówek. Prezes poinformował, że w wybranych regionach Pekao będzie chciał otwierać nowe placówki własne i rozwijać sieć placówek franczyzowych. Bank rozważa również zastępowanie części własnych placówek sieciami franczyzowymi.

„Chcemy mocniej inwestować w sieć placówek w regionach, w których jesteśmy mniej obecni, czyli między innymi w regionie Wrocławia, Poznania czy Bydgoszczy. Będziemy chcieli tam otwierać nowe placówki i rozwijać sieć placówek franczyzowych” - powiedział Krupiński.

„Będziemy chcieli rozwijać sieć placówek franczyzowych. Do tej pory udział placówek franczyzowych w sieci wszystkich oddziałów banku był stosunkowo mały, chcemy by on wzrósł. Rozważamy zastępowanie części placówek sieciami franczyzowymi. Proces ten możemy rozpocząć jeszcze w tym roku” - dodał.

>>> Czytaj też: Skokowy wzrost cen żywności w Polsce. Warzywa drożeją nawet o ponad 250 proc.