Poznański magistrat poinformował, że kompletna dokumentacja projektowa dla budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul. Ratajczaka ma być gotowa w ciągu roku.

Umowa obejmuje pełne zaprojektowanie linii tramwajowej od skrzyżowania ulicy Niezłomnych z Królowej Jadwigi w kierunku ul. Św. Marcin. Do obowiązku wyłonionego w przetargu projektanta będzie należało również pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

"Przystępujemy do kolejnego etapu prac związanych z rewitalizacją centrum miasta. Budowę planujemy po zakończeniu projektowania i uzyskaniu wszystkich pozwoleń, od 2021 do końca 2022 roku. Będzie ona skoordynowana z innymi inwestycjami, które toczyć się będą w Poznaniu" – powiedział wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski.

Jak dodał, prace na ul. Ratajczaka rozpoczną się po zakończeniu przebudowy ronda Rataje i skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Św. Marcin.

Reklama

"Linia ta to skrócenie dojazdu z Wildy i Dębca do centrum miasta, ale również część przyszłej osi Poznania w kierunku północ-południe. W ramach Projektu Centrum powstanie też prawoskręt z ul. 27 Grudnia w ul. Mielżyńskiego, a w dalszej przyszłości tramwaj miałby być poprowadzony przez ul. Młyńską, Solną do Pułaskiego" - wyjaśnił Wiśniewski.

Do opracowania projektu dla trasy tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka wybrana została firma SAFEGE S.A.S.

Zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Katarzyna Parysek przypomniała, że projekt budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka wiąże się z dużym dofinansowaniem, które miasto uzyskało z UE na jego realizację. "To prawie 60 mln zł, a wartość całego projektu to 130 mln zł. Jesienią odbędą się konsultacje, na które zaprosimy wszystkich zainteresowanych" – powiedziała.

Projekt budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicy Ratajczaka posłuży do realizacji drugiego etapu Programu Centrum, w ramach którego do tej pory przebudowano ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka.

Dzięki inwestycjom śródmieście Poznania ma się stać przyjazną przestrzenią publiczną. Celem przebudowy jest też uspokojenie ruchu samochodowego w centrum miasta na rzecz transportu publicznego, ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza, przygotowanie przyjaznych rozwiązań przestrzennych dla pieszych i rowerzystów oraz mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych usług i gastronomii. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny