Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie kwoty 594,78 mln zł, czyli 0,93 zł dywidendy na akcję, podała spółka.
"Zgodnie z postanowieniami uchwały:
1) wysokość dywidendy wynosi 594 777 794,88 zł,
2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,93 zł,
3) liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 639 546 016,
4) dzień dywidendy został wyznaczony na 1 lipca 2019 roku,
5) wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:
- pierwsza transza w kwocie 287 795 707,20 zł, tj. 0,45 zł na jedną akcję - w dniu 3 lipca 2019 roku oraz
- druga transza w kwocie 306 982 087,68 zł, tj. 0,48 zł na 1 akcję - w dniu 1 października 2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.
(ISBnews)