Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zatwierdziła budżet projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" o łącznej wartości do 1,2 mld zł netto, podała spółka

"W związku z powyższym zarząd emitenta w celu dalszej realizacji projektu zwołuje na dzień 23 lipca 2019 roku [...] nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, przedmiotem którego będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w ramach projektu aktywów trwałych o łącznej wartości do 1 200 000 000 zł (bez podatku od towarów i usług)" - czytamy w komunikacie.
W połowie kwietnia zarząd ZA Puławy wstępnie przyjął ofertę konsorcjum: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora tej inwestycji. Spółka zastrzegała wówczas, że ostateczny wybór oferty i zawarcie umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji planowane jest w trzecim kwartale 2019 r., po zatwierdzeniu przez organa korporacyjne aktualizacji budżetu projektu oraz wyrażeniu zgody na zawarcie z konsorcjum umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji, natomiast sama realizacja projektu w oparciu o ww. umowę ma wynosić 36 miesięcy.
Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
(ISBnews)