Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Minister Środowiska przedłużył koncesję dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki, podał resort.
"Minister Środowiska w dniu 25 czerwca br. podpisał decyzję przedłużającą koncesję udzieloną na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża Przemyśl oraz na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Buszkowiczki. Dotychczasowy termin obowiązywania koncesji upływał 27 czerwca 2019 r. Decyzją Ministra koncesja została przedłużona do 31 grudnia 2037 r." - czytamy w komunikacie.
Złoża Przemyśl i Buszkowiczki razem są największymi dotychczas udokumentowanymi złożami gazu ziemnego w Polsce. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zasoby wydobywalne wynoszą blisko 8 mld m3, zasoby przemysłowe 654 mln m3, natomiast wydobycie w roku kalendarzowym 2017 wyniosło 447 mln m3, podano także.
Na początku kwietnia prezes PGNiG Piotr Woźniak mówił, że liczy na usprawnienie procesu przyznawania koncesji w kraju, aby możliwe było co najmniej utrzymanie dotychczasowego wydobycia. Poinformował wówczas, że PGNiG czeka w tej chwili na rozpatrzenie wniosków na 26 koncesji, w przypadku których przekroczone są już terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. W rekordowym przypadku jest to 940 dni.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)