Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Rawplug zdecydowali o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia: […] Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800 zł, tj. kwotę 0,33 zł na 1 (jedną) akcję" - czytamy w uchwale.

Dzień prawa do dywidendy ustalono na 8 sierpnia 2019 r., a termin wypłaty dywidendy - na 23 sierpnia 2019 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na 1 akcję,

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.

(ISBnews)