Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - FGSZ - spółka zależna MOL - zawarła umowy nabycia Magyar Gáz Tranzit (MGT), tzn. interkonektora gazowego między Węgrami a Słowacją, za 38 mld HUF, podał MOL.

"FGSZ zgodził się zapłacić całkowitą kwotę 38 mld HUF (z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty kredytów MGT) państwu węgierskiemu za system gazociągów składający się na słowacko-węgierski interkonektor gazowy" - czytamy w komunikacie.

Transakcja zostanie zawarta pod szeregiem warunków, do których należy zgoda węgierskiego regulatora ds. energetyki.

"Oczekuje się, że transakcja zapewni synergie na poziomie operacyjnym dzięki powrotowi do systemu jednego operatora systemu przesyłowego gazu na Węgrzech oraz, że zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w regionie. Co więcej, transakcja poprawia naszą pozycję w zakresie transgranicznych przepływów gazu w regionie" - czytamy dalej.

MGT zarządza gazociągiem o długości 92 km, łączącym węgierski i słowacki system dystrybucji gazu.

FGSZ to największy operator systemu przesyłowego na Węgrzech. Zarządza 5 782 km gazociągów.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)