Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 5,6 proc. rok do roku w maju, zaś w cenach bieżących - o 7,3 proc. rok do roku.

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro spadła o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym w maju 2019 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznym. W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 1,3 proc. w strefie euro oraz o 1,3 proc. w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,6 proc. wzrostu w ujęciu rocznym. 

>>> Czytaj też: Kwieciński: Nasza gospodarka nie jest już tak silnie uzależniona od gospodarki niemieckiej