Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Krka odnotowała wstępnie 139,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. , co oznacza wzrost o 37% w skali roku, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 154,9 mln euro i był wyższy o 14% r/r. EBITDA wyniosła ogółem 210,3 mln euro, co oznacza wzrost o 10% r/r.
Szacowana marża zysku netto grupy w I półroczu 2019 r. wyniosła 18,4%, szacowana marża EBIT 20,3%, a szacowana marża EBITDA 27,6%, podano także.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 761,8 mln euro w I poł. 2019 r. i były wyższe o 12% w skali roku.
"Zamierzamy przeznaczyć ok. 124 mln euro na na projekty inwestycyjne, głównie w celu zwiększenia i modernizacji zakładów produkcyjnych i infrastruktury, a 10% naszych przychodów na badania i rozwój" - czytamy w komunikacie.
"Zarząd jest optymistyczny co do roku obrotowego 2019. Jeśli warunki na naszych głównych rynkach pozostaną mniej więcej takie same aż do końca roku, szacujemy, że sprzedaż, a w szczególności zysk, przekroczy nasze plany, zatwierdzone 21 listopada 2018 r." - czytamy także.
Plan na rok 2019 przewiduje sprzedaż na poziomie 1,375 mld euro i zysk netto w wysokości 172 mln euro.
Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)