Umowa, którą podpisali wiceminister obrony Tomasz Zdzikot i asystent sekretarza generalnego NATO ds. nowych zagrożeń bezpieczeństwa Antonio Missiroli, to pierwsze porozumienie między Polską i Sojuszem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Jak poinformował resort, umowa tworzy ramy prawne dla ściślejszej współpracy, a na mocy porozumienie zostaną utworzone całodobowe punkty kontaktowe odpowiedzialne za bieżącą współpracę w kwestiach dotyczących zarówno polityki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jak i technicznych aspektów zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

Porozumienie tworzy również podstawy prawne do wspólnego reagowania na incydenty. "Będziemy mogli liczyć na wsparcie sojuszników, sami będziemy też go udzielali. Nasze kompetencje do sprawnej cyberobrony rosną wraz z realizacją programu Cyber.mil.pl" - powiedział Zdzikot cytowany w komunikacie MON.

Porozumienie jest podstawą prawną do ewentualnego wykorzystania przez NATO zespołów szybkiego reagowania w razie wystąpienia zagrożenia w cyberprzestrzeni. Określa również obszary współpracy, w których Sojusz może udzielić Polsce wsparcia. Dzięki umowie Polska będzie współuczestniczyła w rozwijaniu systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, będzie też mogła liczyć na doradztwo ekspertów NATO i współpracę z przemysłem zbrojeniowym w tym zakresie.

Do podpisania dokumentu odniósł się także szef MON Mariusz Błaszczak. "Solidarni także w cyberprzestrzeni. Podpisaliśmy porozumienie z NATO, tworzące ramy prawne do reakcji Sojuszu w razie cyberataku na Polskę. Rozwijamy zdolności wojska we wszystkich domenach operacyjnych. Proces formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozwija się zgodnie z planem" – powiedział.

Reklama

MON podkreśliło, że to kolejna umowa zawarta przez polski rząd, która wzmocni potencjał Sił Zbrojnych RP w cyberprzestrzeni. Pod koniec czerwca porozumienie, którego celem jest synchronizacja już trwającej kooperacji i budowa nowych zdolności, podpisali dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pełnomocnik ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda oraz kierująca Połączonym Centrum Cyberbezpieczeństwa (JJCC) w Dowództwie Sił USA w Europie (USEUCOM) gen. bryg. Maria Biank.

"Do zagrożeń w cyberprzestrzeni musimy być przygotowani, dlatego tworzymy cyber.mil.pl - program związany z budową Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, komponentu cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale także z rozwojem programów edukacyjnych i dydaktycznych" - zaznaczył Zdzikot. Poinformował także, że trwa analiza przedstawionej pod koniec czerwca przez gen. Molendę koncepcji formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni

Program cyber.mil.pl dotyczy rozbudowy i wzmocnienia potencjału cyberbezpieczeństwa, w tym także przez edukację. Główne cele programu to wsparcie formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz integracja działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w resorcie obrony.

Liczba etatów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym zostanie zwiększona trzykrotnie. MON rozbudowuje także ofertę edukacyjną na uczelniach wyższych. Zwiększono ponadto limity przyjęć na studia wojskowe. Od września rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne utworzone przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W planach na ten rok jest sformowanie Szkoły Podoficerskiej Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu. WAT wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo zostało też uwzględnione w szkoleniu Legii Akademickiej.(PAP)

autor: Jakub Borowski