Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji


Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - W ramach drugiego etapu wezwania na akcje Impexmetalu zawarto transakcje, których przedmiotem było 7 142 741 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.
"Spółka Impexmetal S.A., jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem transakcji, o których mowa powyżej, w dniu rozliczenia tych transakcji, tj. 16 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji własnych, co stanowi 28,6944% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 54 519 383 głosów na walnym zgromadzeniu. Z kolei Boryszew będzie posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 179 299 383 akcje Impexmetalu, co stanowi 94,37% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 179 299 383 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)