Podczas konferencji przedstawiono koncepcję programu Miasto Plus, który ma dać nowe impulsy do rozwoju polskich miast, zarówno dużych jak i mniejszych. Program przygotowuje Porozumienie, jedna z partii obozu Zjednoczonej Prawicy, a głównymi liderami projektu są minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wiceminister w tym resorcie Marcin Ociepa oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Podsumowując chełmską konferencję Gowin mówił, że obóz Zjednoczonej Prawicy przegrał wybory w dużych i średnich miastach, ale wybory samorządowe i europejskie pokazują, że można rządzić Polską bez znaczącego poparcia w miastach. "Pytanie, czy bez miast, bez skumulowanego kapitału, intelektualnego kapitału, kompetencji, kapitału społecznego da się długofalowo rządzić mądrze i skutecznie. Dlatego nasze ugrupowanie, Porozumienie, przygotowuje pewną propozycję umowy społecznej między obozem Zjednoczonej Prawicy a mieszkańcami dużych i średnich miast" - powiedział Gowin.

"Chcemy przekonać ich, że to nasz obóz ma najlepszy pomysł na rozwój Polski, który powinien łączyć ponad podziałami politycznymi. W sprawie dobra, w sprawie rozwoju Polski jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi" - podkreślił.

Reklama

Dodał, że obóz Zjednoczonej Prawicy buduje silne państwo, ale "silne państwo to znaczy także silny samorząd".

"Nie da się zbudować silnej Polski tylko w oparciu o administrację centralną (...). Bez silnego samorządu nie będzie silnego państwa. Chcemy do tego poglądu przekonywać też partnerów z Prawa i Sprawiedliwości i z Solidarnej Polski. Mamy nadzieję, że w sprawie przyszłości polskiego samorządu, w sprawie poszerzania (...) jego dochodów, poszerzania, a nie uszczuplania jego kompetencji, uda nam się zorganizować takie - nomen omen - porozumienie i wewnątrz obozu rządowego, i między obozem rządowym a opozycją" - powiedział wicepremier.

"Rozpoczynamy refleksję nad tym, jak wykorzystać potencjał, energię polskich miast, a z drugiej strony rozpoczynamy marsz ku zwycięstwu Zjednoczonej Prawicy także w dużych i średnich miastach" - podsumował.

Minister Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że program dla miast koncentruje się na obszarach, gdzie dobre efekty może dać współpraca rządu z samorządami. Zaprosiła do jego tworzenia mieszkańców miast i samorządowców przez wypełnianie ankiet na specjalnie utworzonym portalu. Ankiety dotyczą bolączek nękających mieszkańców oraz możliwości przeniesienia urzędów i instytucji centralnych z Warszawy do mniejszych miast.

"Mam nadzieję, że z Chełma popłynie dobry sygnał do wszystkich samorządów w Polsce (...) Zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do wypełnienia ankiet: miastoplus.info. Zapraszamy mieszkańców i samorządowców do tego, abyśmy wspólnie napisali ten program" - powiedziała Emilewicz.

"Definiujemy problemy z miast metropolitalnych, miast dużych, miast, które utraciły status wojewódzki i miast powiatowych. Ale to na pewno nie wyczerpuje całego katalogu. Definiujemy te obszary, gdzie współpraca rządu z samorządem może przynieść efekty rozwojowe dla całego państwa" – dodała Emilewicz.

W miastach mniejszych poprawa ma się wiązać z tworzeniem miejsc pracy - "zarówno przez administrację publiczną, która tam znajdzie swoje siedziby w ramach programu delokalizacji urzędów centralnych, ale także poprzez przyciąganie inwestycji, które dziś w tych dużych, głównych miastach się po prostu nie mieszczą" - oceniła.

Emilewicz dodała, że program zakłada poprawę infrastruktury poprzez rewitalizację. "W miastach dużych wiąże się to z ładem przestrzennym, z porządkiem przestrzennym, z uporządkowaniem centrów tych miast, ale także (...) z rewitalizacją wielkiej płyty" - dodała.

Mówiąc o miastach najmniejszych, minister wskazała na konieczność rozwiązania problemów komunikacyjnych.

"To jest nasz program na nową kadencję i chcemy go napisać wspólnie z państwem do września. Zapraszamy miasta do pewnego rodzaju turnieju miast, po to, aby stały się siedzibą instytucji centralnych, a mieszkańców do zdefiniowania (...) problemów, abyśmy w przyszłych politykach publicznych mogli je wspólnie rozwiązać" – podkreśliła Emilewicz.

Koncepcja programu Miasto Plus, przedstawiona przez Emilewicz, zawiera także dążenie do obniżenie kosztów energii przez rozwijanie energetyki prosumenckiej, która pozwala każdemu odbiorcy energii stać się także jej producentem przez instalowanie paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła.

Kwestie ładu przestrzennego w miastach poprawić ma projektowana zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym, która – jak zapowiedziała Emilewicz - ma nałożyć na developerów zobowiązania analogiczne do takich, które ciążą na inwestorach planujących wznoszenie galerii handlowych.

Innym pomysłem programu jest tworzenie w miastach „budżetów rodzin”, na wzór funkcjonujących już budżetów obywatelskich. Mieszkańcy mieliby prawo do decydowania o przeznaczeniu części miejskich wydatków na wybrane przez siebie cele, na przykład budowę przedszkoli czy żłobków.