Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Rozpoczęta w IV kwartale 2018 roku rozbudowa zakładu produkcyjnego Sanok Rubber Company w Sanoku (Polska Strefa Inwestycji) postępuje zgodnie z harmonogramem i budżetem, podała spółka. Montaż wyposażenia produkcyjnego powinien rozpocząć się pod koniec bieżącego roku.

Kontrakt generalnego wykonawcy tej inwestycji (giełdowa spółka Erbud) opiewa na 49,9 mln zł. Rozbudowa potencjału wytwórczego w Sanoku wpisuje się w realizację strategii wzrostu mocy produkcyjnych oraz automatyzacji operacji, zwiększających efektywność biznesową spółki, podano. Nowy obiekt o powierzchni około 18 tys. m2 powstaje na dotychczas niezagospodarowanej części terenu fabryki w Sanoku i będzie przeznaczony na potrzeby produkcji uszczelek karoserii samochodowych.

"Myślimy o długoterminowym rozwoju, dlatego też prowadzimy największe w historii inwestycje rozwojowe, których wartość w latach 2018-2019 to około 200 mln zł" - powiedział prezes spółki Piotr Szamburski, cytowany w komunikacie.

Sanok RC zapowiada również, że zamierza pozostać spółką dywidendową. W ostatnich pięciu latach (2014-2018), wraz z tegoroczną wypłatą z zysku, spółka wypłaciła łącznie 12,52 zł na akcję, czyli 336,6 mln zł dywidendy. Stanowi to ponad 50% obecnej kapitalizacji spółki na GPW. Wypłacona w minionym tygodniu dywidenda za 2018 rok opiewała na 1 zł na akcję, czyli 26,9 mln zł (blisko 38% wypracowanego
wyniku netto).

"Jesteśmy spółką dywidendową i naszym zamiarem jest nią pozostać. Wysokość dywidend proponowanych przez zarząd jest i będzie racjonalna oraz odpowiedzialna, odzwierciedlając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne przy zachowaniu bezpieczeństwa rozwoju" - podkreślił Szamburski.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)