Komisja przyjęła szereg poprawek redakcyjnych i legislacyjnych, zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Sejmu do projektu nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Projekt ten dotyczy m.in. nowej matrycy stawek VAT, przewiduje wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS) i zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT. Przewidziano odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Część poprawek ma zostać jednak rozpatrzona w środę, na posiedzeniu komisji, podczas którego zajmie się ona połączeniem tego projektu z innym rządowym, który znajduje się w Sejmie. "Zgodnie z tym, co wcześniej ustaliliśmy, ten projekt i projekt, który ma być rozpatrywany jutro (w środę - PAP), będą rozpatrzone łącznie i powstanie jeden projektu zmiany ustawy o VAT" - oświadczył Szlachta.

Wśród poprawek, których rozpatrzenie odłożono do środy, znalazła się propozycja zmiany, zgłoszona przez posła Pawła Grabowskiego (Kukiz'15), a dotycząca obniżenia do poziomu 5 proc. stawki VAT na "napoje roślinne", stanowiące "ekwiwalentny substytut" mleka krowiego. Wiceminister finansów Tadeusz Kościński stwierdził, że opinia rządu do niej na razie jest negatywna, chociaż zastrzegł, że MF chce jeszcze policzyć jej skutki i ewentualnie wrócić do sprawy przy II czytaniu.

Reklama

Drugi rządowy projekt ustawy o VAT dotyczy zastąpienia obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej - obowiązkowym, mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

>>> Czytaj też: Pierwsza taka zbrodnia vatowska. Budżet państwa mógł stracić nawet 70 mln zł